POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Politicile noastre privind prelucrarea datelor cu caracter personal confidențialitatea vor fi actualizate periodic pentru a te asigura că avem, ca și până acum, grijă de datele tale cu caracter personal ce ne-au fost încredințate. O poți consulta oricând pe site-ul nostru www.lemonbistro.ro.

Având în vedere noua lege a Uniunii Europene, respectiv Regulamentul Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene nr. 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare GDRP), care intră în vigoare la data de 25.05.2018, S.C. LEMON BISTRO FOOD S.R.L. și site-ul www.lemonbistro.ro se conformează regulilor impuse de acest regulament și acordă o atenție deosebită protejării vieții private a utilizatorilor săi prin adoptarea unor politici corecte de prelucrare a datelor cu caracter personal și informarea utilizatorilor asupra drepturilor de care acestia beneficiază.

Acesta este motivul pentru care am decis să te informăm, prin politica de față, referitor la:

 1. Cine suntem
 2. Termeni și definiții
 3. Principiile noastre în prelucrarea datelor cu caracter personal
 4. Scopurile și temeiul prelucrării datelor cu caracter personal
 5. Date cu caracter personal prelucrate
 6. Drepturile persoanelor vizate
 7. Divulgarea datelor cu caracter personal
 8. Perioada de stocare
 9. Securitatea prelucrării

Cine suntem

www.lemonbistro.ro este un serviciu online administrat de LEMON BISTRO FOOD SRL.

Operatorul de date cu caracter personal este LEMON BISTRO FOOD SRL, cu sediul social în Popești-Leordeni, Str. Drumul Fermei 14, Județul Ilfov, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J23/4001/2017, CUI RO38025096, e-mail: office@lemonbistro.ro, telefon nr. 0749774774.

Prin intermediul acestor politici, vă informam asupra modului în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal atunci când utilizați site-ul lemonbistro.ro.

Termeni și definiții

Conform Regulamentului UE nr. 679/2016 a Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene:

 1. a) „Date cu caracter personal”: desemnează orice informații (orice suita de caractere, semne, cifre sau litere) referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare „persoană interesată”). Este considerată a fi o „persoană fizică identificabilă” o persoana fizică ce poate fi identificată, în mod direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, precum un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la mai multe elemente specifice proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
  b) „Operator”: desemnează LEMON BISTRO FOOD SRL, care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal
  c) „Responsabil de prelucrare”: LEMON BISTRO FOOD SRL;
  d) „Prelucrarea datelor cu caracter personal”: desemnează orice operațiune sau orice ansamblu de operațiuni efectuate sau nu de către Operator cu ajutorul unor procedee automatizate și aplicate datelor sau ansamblurilor de date cu caracter personal, precum culegerea, înregistrarea, organizarea, structurarea, păstrarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmisie, difuzarea sau orice altă formă de punere la dispoziție, apropierea sau interconectarea, limitarea, ștergerea sau distrugerea acestora;
  e) „Violarea datelor cu caracter personal”: desemnează o violare a securității care atrage după sine, în mod accidental sau ilicit, distrugerea, pierderea, alterarea divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, păstrate sau prelucrate în alt mod, sau accesul neautorizat la respectivele date.

Principiile noastre în prelucrarea datelor cu caracter personal

LEMON BISTRO FOOD SRL și-a luat angajamentul să respecte viața privată a persoanelor fizice, protecția datelor personale prelucrate, securitatea acestora și conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private.

În operațiunea de prelucrare a datelor personale, LEMON BISTRO FOOD SRL vă respectă următoarele principii de bune practici:

 1. a) va prelucra datele cu caracter personal în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
  b) va colecta datele personale în scopuri determinate, explicite și legitime, nefiind permisă prelucrarea într-un mod incompatibil acestor scopuri;
  c) se va asigura ca datele personale sunt corecte, actualizate, adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
  d) va păstra datele într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate;
  e) garantează ca datele personale sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

Scopurile si temeiul prelucrării datelor cu caracter personal

LEMON BISTRO FOOD SRL și lemonbistro.ro prelucrează date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. Prelucrarea comenzilor și furnizarea produselor: pentru prelucrarea produselor achiziționate de clienți persoane fizice, precum informarea acestora cu privire la evoluția comenzii lansate; pentru livrarea produselor comandate. Pentru a vă putea oferi și livra produsele și serviciile noastre este nevoie să prelucrăm un minim de date cu caracter personal care vă aparțin.
 2. Facturare și relații cu clienții: pentru facturarea produselor cât și pentru a răspunde la orice întrebări sau preocupări pe care clienții le pot avea în legătura cu status-ul comenzii lansate sau a livrării acesteia, cu produsele sau serviciile furnizate de societate, informarea utilizatorilor privind situația contului personal de client lemonbistro.ro
 3. Marketing: pentru promovarea produselor și serviciilor oferite, pentru mesaje de marketing, oferte, viitoare campanii, newsletter.
 4. În scopul îndeplinirii unor obligații legale: pentru facturarea și raportarea către autoritățile  competente conform legislației în vigoare,

Pentru îmbunătățirea serviciilor oferite: pentru înțelegerea modului de utilizare a serviciilor oferite, gestionarea volumului de vânzări, dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor oferite.

LEMON BISTRO FOOD SRL și lemonbistro.ro prelucrează date cu caracter personal în baza următoarelor:

 1. Executarea sau încheierea unui contract: Acest lucru permite onorarea comenzilor lansate de clienți si emiterea facturilor către aceștia.
 2. Interesele comerciale legitime: pentru prevenirea fraudei, menținerea securității site-ului și îmbunătățirea serviciilor furnizate, evaluarea produselor și serviciilor oferite, statistica.
 3. Conformarea cu o cerință legală imperativă: cerințe contabile și fiscale.
 4. Consimțământul: pe care persoana vizată îl va acorda atunci când LEMON BISTRO FOOD SRL și lemonbistro.ro nu se bazează pe alt temei legal. Consimțământul poate fi retras în orice moment.

Vă vom solicita consimțământul pentru acceptarea politicii de cookies, acceptarea termenilor și condițiilor, acordul de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal pentru transmiterea către dvs. notificărilor și alertelor de marketing (newsletter, alerte, oferte, discount-uri).

Date cu caracter personal colectate:

Lemonbistro.ro colectează următoarele date cu caracter personal:

 • nume/ prenume,
 • adresa
 • număr de telefon
 • adresa email.
 • strict in cazul în care doriți să efectuați un Retur avem nevoie de la dvs., pe lânga datele cu caracter personal menționate deja, de codul numeric personal și numărul contului bancar pentru a va transfera în cont contravaloarea produsului returnat ce vi se cuvine de drept. Pentru mai multe detalii, consultati Politica de retur.

Lemonbistro.ro prelucrează datele dvs. cu caracter personal:

 • după înregistrarea dumneavoastră pe site atunci când cumpărați produsele existente pe site-ul nostru,
 • când vă creați un cont de utilizator personal,
 • când vă abonați la buletinele noastre informative, newsleter-uri sau doriți să beneficiați de ofertele noastre,
 • când ne contactați pe diferite canale sau ne solicitați informații în legatură cu produsele și/ sau serviciile noastre,
 • când vizitați sau navigați pe site-ul nostru prin intermediul modulelor de cookie.

www.lemonbistro.ro se obligă să prelucreze datele cu caracter personal furnizate de dvs. și pentru care v-ați dat acordul, în condiții de securitate și pentru îndeplinirea exclusivă a scopurilor arătate în prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi utilizate de www.lemonbistro.ro în scopul executării contractului la distanță, pentru informarea utilizatorilor privind situația contului creat, pentru livrarea comenzii lansate precum si status-ul acesteia, pentru cercetare de piață și urmărirea și monitorizarea vânzărilor.

Totodată, având la bază consimțământul dvs. expres și liber exprimat, folosim datele dvs. cu caracter personal în scopuri comerciale și de marketing pentru transmiterea de newslettere, anunțarea promoțiilor lansate, acordarea de vouchere și discount-uri, notificările urmând a fi transmise către dvs. prin adresa de email pe care ne-ați furnizat-o.

Datele minorilor: lemonbistro.ro nu permite prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților care nu au împlinit vârsta de 18 ani. În acest sens, în procesul de cerere cont utilizator sau de plasare comandă în magazin online, clienții au obligația de a confirma faptul că au împlinit aceasta vârstă.

Drepturile persoanelor vizate 

În conformitate cu GDPR, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care LEMON BISTRO FOOD SRL le prelucrează prin lemonbistro.ro:

 1. a) Dreptul de acces la datele prelucrate: aveți dreptul de a accesa datele dvs. cu caracter personal pe care noi le deținem. Furnizarea de informații se face la cererea scrisa a titularului transmisă la adresa societății din Popesti-Leordeni, Str. Drumul Fermei 14, judetul Ilfov, sau pe adresa de email office@lemonbistro.ro. În această situație este foarte posibil să vă solicităm o dovadă a identității dvs.;
 2. b) Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal: aveți dreptul de a rectifica datele dvs. dacă acestea sunt incorecte, inexacte sau incomplete. Dacă dețineti un cont înregistrat pe lemonbistro.ro, este mai simplu să vă corectați propriile date cu caracter personal prin accesarea funcției „Contul meu”;
 3. c) Dreptul de ștergere a datelor cu caracter personal („Dreptul de a fi uitat”): Aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea datelor dvs cu caracter personal. Excepție fac cazurile în care legislația în vigoare nu ne obligă să păstrăm datele dvs. cu caracter personal;
 4. d) Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal: aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării datelor dvs. cu caracter personal. Acest drept presupune ca prelucrarea datelor dvs. este limitat, iar datele dvs. pot fi păstrate dar nu procesate sau utilizate.
 5. e) Dreptul la portabilitatea datelor: acest drept vă permite să mutați, copiați sau transferați datele prelucrate de noi către un alt operator.
 6. f) Dreptul la opoziție: acest drept vă permite să vă opuneți oricând asupra prelucrării datelor dvs. cu caracter personal atunci când aceasta se bazează pe un interes legitim.
 7. g) Dreptul de a va opune prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct: aveți dreptul să vă dezabonați sau să renunțați la marketingul direct efectuat de noi în orice moment, accesând link-ul „Dezabonare” în orice email sau comunicare primita din partea noastră.
 8.   h) Dreptul de a va retrage consimțământul:  aveți dreptul de a va retrage consimțământul în orice moment în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu operează retroactiv.
 9. i) Dreptul de a formula plângere la autoritatea competentă: ori de câte ori considerați ca drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal au fost încălcate, puteți formula plângere în fața ANSPDCP pentru a reclama practica respectiva.
 10. j) Dreptul de a dezactiva Cookies:  aveți dreptul în orice moment să dezactivați modulele cookies. Aceste module pot fi dezactivate ușor prin modificarea setărilor din browser-ele dvs. de internet pe care le utilizați. Vă tragem atenția că dezactivarea unora dintre modulele de cookies poate genera o restricționare în utilizarea anumitor părți și funcții ale site-ului întrucât acestea au ca rol principal să asigure funcționalitatea maximă a site-ului. Pentru mai multe detalii, vizitați Politica de cookies a site-ului lemonbistro.ro.

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi, printr-o cerere scrisă, transmisă către LEMONBISTRO SRL la adresa din Popesti-Leordeni, Str. Drumul Fermei 14, județul Ilfov, cod postal 077160, sau la adresa de email: office@lemonbistro.ro. În această situație este foarte posibil să solicităm o dovadă a identității dvs.

Divulgarea datelor cu caracter personal

LEMON BISTRO FOOD SRL și lemonbistro.ro  va utiliza datele dvs. exclusiv în scopurile comunicate mai sus.

Datele dvs. cu caracter personal prelucrate de noi vor fi divulgate numai în anumite circumstanțe partenerilor cu care LEMON BISTRO FOOD SRL colaborează pentru executarea contractului la distanță încheiat cu dvs., menționați după cum urmează:

 • Companii pentru livrarea comenzilor dvs.;
 • MailChimp pentru trimiterea de newslettere.
 • furnizorul serviciilor de comunicări și transmitere corespondenta;
 • furnizorul serviciilor de telefonie mobila care ne ajuta să fim în permanență conectați;
 • procesatorii de plăți care sunt autorizați de noi să intermedieze plăți in sistem 3D Secure (vivawallet.ro);
 • furnizorul care ne asigură servicii de stocare a datelor pe servere externe.
 • Autorităților publice, numai în cazul în care acestea o solicită pentru derularea unui act administrativ/ fiscal/ de justiție.

Lemonbistro.ro nu conține link-uri de acces către alte site-uri.

Perioada de stocare

LEMON BISTRO FOOD SRL poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstram datele dvs. numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dvs. sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dvs., folosim următoarele criterii

 1. Atunci când achiziționați produse și servicii, păstrăm datele dvs. personale pe durata relației noastre contractuale;
 2. În cazul în care participați la o oferta promoțională, păstrăm datele dvs. personale pe durata ofertei promoționale;
 3. În cazul În care ne contactați pentru o întrebare, păstrăm datele dvs. personale pe durata necesară procesării întrebărilor dvs., în condițiile în care v-ați exprimat consimțământul în acest sens;
 4. În cazul în care creați un cont, păstrăm datele dvs. personale până când solicitați să le ștergem sau dupa o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activa) definite în conformitate cu reglementările și îndrumările locale.
 5. În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru marketing, păstram datele dvs. personale până când vă dezabonați sau solicitați ștergerea acestora;
 6. În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile de coș de cumpărături sau cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) și pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările și îndrumările locale.

DATELE PERSONALE / POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Achiziționarea de produse comercializate de S.C. LEMON BISTRO FOOD S.R.L. prin intermediul www.lemonbistro.ro presupune îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare solicitate în acest sens. Prin parcurgerea procesului de înregistrare ca utilizator și/ sau lansare comenzi vă exprimați expres consimțământul în vederea furnizării următoarelor date personale: nume/ prenume, adresa facturare, adresa livrare, adresa de email, număr de telefon.

www.lemonbistro.ro asigură, în condițiile legii, păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal prelucrate și utilizează măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării, folosirii greșite sau transferului acestor date.

www.lemonbistro.ro se obligă să prelucreze datele cu caracter personal furnizate de dvs. în condiții de securitate și pentru îndeplinirea exclusivă a scopurilor arătate în Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal. Datele dvs. cu caracter personal vor fi utilizate de www.lemonbistro.ro în scopul executării contractului la distanță, pentru informarea utilizatorilor privind situația contului creat, pentru livrarea comenzii lansate precum și status-ul acesteia, pentru cercetare de piață și urmărirea și monitorizarea vânzărilor. Totodată, având la bază consimțământul dvs. expres și liber exprimat, folosim datele dvs. cu caracter personal în scopuri comerciale și de marketing pentru transmiterea de newsletter-uri, anunțarea promoțiilor lansate, acordarea de vouchere și discount-uri, notificările urmând a fi transmise către dvs. prin adresa de email pe care ne-ați furnizat-o.

În conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), “prelucrarea datelor cu caracter personal desemnează orice operațiune sau orice ansamblu de operațiuni efectuate sau nu de către Operator cu ajutorul unor procedee automatizate și aplicate datelor sau ansamblurilor de date cu caracter personal, precum culegerea, înregistrarea, organizarea, structurarea, păstrarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmisie, difuzarea sau orice altă formă de punere la dispoziție, apropierea sau interconectarea, limitarea, ștergerea sau distrugerea acestora”.

Aceste date personale vor fi folosite exclusiv de societatea care operează site-ul, în scopurile pentru care au fost colectate și pentru care v-ați exprimat acordul. Orice refuz în furnizarea datelor cu caracter personale solicitate va conduce la imposibilitatea prelucrării comenzii lansate și, implicit, a livrării produselor comandate.

Vă informăm că datele personale pe care ni le furnizați sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime a serviciului web disponibil pe acest website. Vă informăm că sunteți beneficiarul următoarelor drepturi asupra datelor cu caracter personal: dreptul de rectificare a datelor, dreptul de acces la acestea, dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de opoziție la prelucrarea datelor, dreptul de a dezactiva Cookies (vezi Politica de Cookies), dreptul de a vă adresa autorității competente. În acest sens, vă rugăm să consultați Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal existentă în site.

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi, printr-o cerere scrisă, transmisă către LEMON BISTRO FOOD SRL la adresa din Popesti-Leordeni, Str. Drumul Fermei 14, Județul Ilfov, sau la adresa de email: office@lemonbistro.ro. În această situație este foarte posibil să solicităm o dovadă a identității dvs.

Furnizarea informațiilor personale

Furnizarea serviciilor de pe www.lemonbistro.ro  va începe imediat dupa îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare cerute. Informațiile furnizate trebuie să fie corecte. Optând pentru înregistrare, vă obligați să ne furnizați corect numele, adresa și alte informații utile. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informații, accesați contul dumneavoastră. Prin accesarea contului și utilizarea parolei personale sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestora. SC LEMON BISTRO FOOD SRL nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

SECURITATEA DATELOR PERSONALE

Datele dumneavoastră personale vor putea fi utilizate de către SC LEMON BISTRO FOOD SRL pentru informarea prin e-mail, poșta sau alte mijloace de comunicare despre acțiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice etc. Datele dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităților în drept cu scopul efectuării oricăror verificări justificate în baza legii. Datele furnizate de către clienți sunt strict confidențiale. SC LEMON BISTRO FOOD se angajează în fața clienților săi sa nu furnizeze aceste date unor terțe persoane sau companii și să le utilizeze strict pentru executarea contractului la distanță dintre client și SC LEMON BISTRO FOOD SRL.

Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care ne-au fost furnizate de dvs. SC LEMON BISTRO FOOD LTD se obligă să respecte drepturile dumneavoastră conferite de Regulamentul nr. 679/2016 (GDPR).

SC LEMON BISTRO FOOD SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dvs. cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii SC LEMON BISTRO FOOD SRL, precum și orice terțe părți care acționează pe seama și în numele SC LEMON BISTRO FOOD SRL, sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dvs. și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile prezentei politici.